Beszámolók az előző évekről

2008 2009

2008. év összefoglalója

A közhasznúsági beszámolót a Békesség Szigete Alapítvány kuratóriuma 2/2009. (03.21.) számú határozatával hagyta jóvá. A nyilvánosság vállalását azzal is hangsúlyozni kívánja, hogy a beszámolót az interneten keresztül is közzéteszi.


A 2008. évről szoló kiadványt itt megtekintheti pdf formátumban


Szöveges beszámoló a 2008. évi tevékenységről

Az Alapítvány a rábízott javakat az alapító okiratban meghatározott tevékenysége megvalósítására használta 2008. évben is. Az egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport tevékenységi körökben bejegyzett közhasznú tevékenységét folytatta. Az alapítvány a Békesség Szigete Hitmélyítő Tábor működtetésével és kedvezményes táborhasználati díj alkalmazásával alacsony áron biztosított színvonalas helyszínt keresztény szellemiségű rendezvények számára. Szervezett programok keretében 354 személy részvétele mellett Építőtábor, Gyermektábor, Egyházzenei Tábor és az Ifjúsági Kórus alkalmai kerültek megrendezésre. Az alapítvány az ifjúsági kórus és a csoportrendezvények dologi támogatása mellett működésükhöz jogi, számviteli hátteret biztosít. Az anyagilag leginkább rászorultak engedményt kaptak a részvételi díjakból az alapítvány által kiírt pályázat keretében, melynek keretösszege 600 000 Ft volt, mivel a kuratórium döntése szerint a támogatási keret a felajánlott 1 %-ok keretösszege legyen. A pályázatok elbírálása után, illetve a változások miatti módosítások jóváhagyása után az alapítvány kuratóriuma a keretösszeget 65.750 Ft-tal megemelte. A megítélt támogatások úgy realizálódtak, hogy a támogatott résztvevők részvételi díja a támogatás összegével csökkentésre került, így ez nem jelentkezik közvetlen kiadásként a számviteli kimutatásokban. Ugyanakkor az így keletkezett bevételkiesést az alapítvány fedezte.

A támogatási keret jóváhagyása után vált ismertté, hogy az Ifjúsági tábor/csendes napok, illetve az idősek tábora kellő jelentkező hiányában elmarad. Az így felszabadult idő- és keretlehetőséget más irányba kívánta az alapítvány felhasználni, ezért 26 fő részvételével építőtábort szerveztünk. Az ott résztvevők teljes ellátásuk mellett lehetőséget kaptak arra, hogy a szociális pályázaton elnyert, az elmaradt táborokon való részvétel helyett, más táborban (így például a zenei táborban) érvényesítsék kedvezményüket. A tábor eredményességét mutatja egy új, az EU-s normáknak megfelelő játszótér megépítése, és az épület faszerkezetének szinte teljes átfestése megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek irányítása mellett. Az építőtábor teljes költsége anyagköltséggel együtt meghaladta a 665 ezer forintot.  

A Békesség Szigete Táborban 2008. évben egyéb fejlesztést is megvalósított az alapítvány. Az érték-védelem keretében riasztórendszer került kiépítésre.

A Békesség Szigete Alapítvány működésének anyagi forrását a Gyülekezetek adományaiból, magánszemélyek adományaiból, tagdíjbevételekből (kórustagok részéről), NCA pályázat útján (540 000 Ft-ot nyer el) és a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából kapta, azonban nem kapott támogatást a költségvetésből, központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől sem. Az alapítvány tisztségviselői a beszámolási évben semmiféle juttatásban nem részesültek az alapítvány költségvetésének terhére.

A Békesség Szigete Alapítvány beszámolója a 2007. évben az SZJA 1 %-os visszatérítéséből kapott támogatásról és annak felhasználásáról.

Székhely: 2889 Súr, Csatkai u. 8.

Számlaszám: 62900029-15200495

Adóigazgatási szám: 18610666-1-11

Alapítványunk ezúton is szeretné megköszönni a támogatást mindazoknak, akik adójuk egy százalékának felajánlásával segítettek forrást teremteni a cél szerinti tevékenységek megvalósításához. A felajánlott és visszatérített összeg 614104 Ft volt. Az alapítvány ezt az összeget keresztény értékrenden alapuló rendezvények szervezésére, támogatására, hátrányos helyzetűek segítésére és működésre fordította.

Hamarosan...

Események

Galéria