Hírek

Beszámoló a Zenei táborról - 2009

Az Úr Jézus csodálatos szeretete és kegyelme által 2009. július 28-tól augusztus 7-ig zene táborban vehettünk részt a súri Békesség Szigete Hitmélyítő Táborban. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Békesség Szigete Alapítványnak a segítő támogatásáért, így a nehéz anyagi helyzetben levők számára is lehetőség nyílt a táborban való részvételre a zenei tudásunk továbbfejlesztésére.

A táborban az igeszolgálatokat és az alkalmakat Isten gazdagon megáldotta. Minden reggel áhítattal kezdtük a napot, ahol több testvér is szolgált. Az elhangzott igék a következőek voltak: János 6:48 Jézus az élet kenyere. A kenyér létfontosságú dolog, többször visszatér Jézus által mondott igékben és példázatokban. Felhívja a figyelmünket, hogy az életnek forrása Jézus Krisztus.
1Péter 5:7 — Gondjaid Ő reá vesd. Az életedben felmerülő problémákat nem egyedül kell megoldani, van egy támaszod, aki mindig segít, ha segítségül hívod hittel a nehézségek idején. Neki gondja van reánk, elhordozza terhünket, hiszen a bűneinket is magára vette, hogy életünk legyen. Jézus hív, hogy menjünk hozzá, vár reánk, tegyünk le mindent lábaihoz.
János 10:11 — Jézus személyesen ismer minket, a nevünkön szólít meg. A jó pásztor életét adta a juhokért. Ő a nyáj gondviselője, tudja, mire van szükségünk. Ha eltéved akár egy is, elmegy meg¬keresni, senkit nem akar elveszíteni, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen.
Zsoltárok 103:1-3. — Isten gondot visel rólunk, életünkről. Velünk van minden nap. Fontos, hogy szoros, napi kapcsolatban legyünk Istenünkkel, aki nem hagy magunkra, hiszen betegségeinket meggyó¬gyítja, mert néki mindenek felett van hatalma. Nagysága és kegyelme végtelen. Csodás szeretetét és áldásait mindig érezhetjük.
Róma 14:17-19. — Isten országa valóság az életünkben, ott van a hívő ember szívében. Törekednünk kell egymás építésére, a gyengék és erőtlenek elhordozására. Isten előtt kedves az Ő szolgálata, a mélyen benne hívő, meggyökerező élet.
János 18:37 — Jézus a mindenség nagy Ura, nála nagyobb nem létezik a földön. Ő maga az igazság. Elhagyta értünk a menny dicsőségét és szépségét, eljött közénk, hogy megtanítson szeretni és az igazság ismeretére.
A helyi Művelődési Házban megtartott záróünnepélyen, kb. 120-130 hallgató előtt előadhattuk, amit a 10 nap alkalmával megtanultunk és így dicsőítve az Úr Jézust is, örömet szerezhettünk hallgatóinknak. Az Úr gazdagon megáldotta a táborban töltött 11 napot. Jó érzéssel tölt el visszagondolni az eltöltött időre. Buzdítok minden vágya¬kozót, aki hangszeren tanulna, hogy jövőre is jelentkezzen.

Bán Emese

« Vissza

Események

Galéria